Upoznajte Trebinje

Trebinje je najužniji grad Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nalazi se u dolini rijeke Trebišnjice, na tromeđi BiH, Crne Gore i Hrvatske. Nadmorska visina urbanog dijela grada je oko 275m.

Deset razloga zbog kojih treba investirati u Trebinje

Trebinje je smješteno u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i nalazi se na tromeđi BiH, Crne Gore i Hrvatske. Upravo takav geografski položaj omogućava kretanje robe prema EU koja je veliko tržište, pogodno za kvalitetne hercegovačke proizvode.

stanovnika

turističkih noćenja u 2018.

KM kreditnih sredstava

Obavještenje o info danu za 4. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

Info dan za 4. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda će se održati u Trebinju, 13.06.2019. sa početkom u 12:00 časova, Dom Mladih (Nemanjina br.13). Sve dodatne informacije možete preuzeti na linku:...

U četvrtak počinje Sajam zapošljavanja, preduzetništva i zanimanja 2019

Sajam zapošljavanja, preduzetništva i zanimanja za 2019. godinu održaće se u četvrtak, 13.6.2019. godine, u 10.00 časova, u JU Dom mladih Trebinje. Pored razgovora sa nezaposlenim licima i poslodavcima, Sajam će obuhvatiti prezentaciju pozitivnih primjera...

JAVNI POZIV OCD/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA ReLOaD

Grad Trebinje u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)....

Obavještenje o Javnoj raspravi koju organizuju Grad Trebinje i UNDP

Obavještenje organizacijama civilnog društva o organizovanju Javne rasprave koju organizuju Grad Trebinje i UNDP – ReLOaD projekat možete preuzeti ovdje: Obavještenje o javnoj...

Javni poziv poslodavcima za finansijska sredstva radi obavljanja volonterskog rada

Javni poziv poslodavcima čije je sjedište u Trebinju za korištenje finansijskih sredstava koje obezbjeđuje Grad Trebinje (subvencije) radi obezbjeđenja uslova za obavljanje volonterskog rada osobama sa višom I visokom stručnom spremom možete preuzeti ovdje: Javni...