Digitalno upravljanje zemljištem za veći prinos u poljoprivredi

Digitalno upravljanje zemljištem za veći prinos u poljoprivredi

Trebinje, Prijedor, Brod i Srbac biće prve lokalne samouprave u Republici Srpskoj, BiH koje će koristi jedinstvenu poljoprivrednu platformu- AgroLIFE, softver za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Upotreba ove platforme omogućena je u okviru develoPPP...
Gradu Trebinju priznanje u okviru projekta „ReLOaD“

Gradu Trebinju priznanje u okviru projekta „ReLOaD“

Gradonačelniku Trebinja Mirku Ćurić uručeno je priznanje za „uključivanje građana i organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu“ /ReLOaD/. Ćuriću je priznanje za dobre...