Gradu Trebinju priznanje u okviru projekta „ReLOaD“

Gradu Trebinju priznanje u okviru projekta „ReLOaD“

Gradonačelniku Trebinja Mirku Ćurić uručeno je priznanje za „uključivanje građana i organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu“ /ReLOaD/. Ćuriću je priznanje za dobre...