Autor videa: ​​​​​​​​​​​​Živko Drapić pilot heksakoptera

Autor fotografija u galeriji gore: Slavenko Vukasović