Misija euPOLISA je inovativna metodologija urbanog planiranja, uz integraciju rješenja inspirisanih prirodomza unapređenje zdravlja i blagostanja građana u 4 evropska grada

Ponosni smo što možemo najaviti početak međunarodnogprojekta euPOLIS, koji finansira program Horizon 2020, a koordinira Nacionalni Tehnički Univerzitet u Atini (NTUA), povezujući znanje i iskustvo 28 partnerskih organizacija iz cijelog svijeta, uključujući 4 evropska grada: Pirej, Beograd, Lođ i Gladsaks. Ovi gradovi će pokrenuti angažman građana i primjenu prirodom inspirisanih rješenja inovativne metodologije urbanog planiranja euPOLIS-a, dok će Bogota, Palermo, Limasol i Trebinje biti gradovi “sljedbenici”, koji će učiti kroz iskustva predvodnika i replicirati euPolis metodologiju u svojim sredinama.

Svijet se dramatično mijenja, a evropski gradovi suočavaju se sa velikim izazovima urbanog razvoja, socijalnim, geopolitičkim, ekonomskim i klimatskim izazovima koji utiču na kvalitet našeg života. Postalo je očigledno da tekuća urbanističkapraksa koja se pretežno zasniva na investitorskim, komercijalnim, interesima mora da se mijenja u pravcu održivijeg, inkluzivnijeg urbanog planiranja koje će uzeti u obzir regeneraciju i rehabilitaciju prirodnih resursa i potrebe svih građana, prije svega lokalnih zajednica i osjetljivih društvenih grupa. Jedan od važnih ciljeva projekta jeste uključenje ovih različitih perspektiva u proces zajedničkog planiranja održivih rješenja i ostvarivanja prava građana na grad, na njegove javne prostore, prirodne i društvene resurse, te da izbalansira neuravnotežene odnose koji u savremenim gradovimaizazivajurazličite vrste socijalnih distorzija koje prouzrokuju stres, nezadovoljstvo i smanjuju kvalitet života građana, što direktno utiče na njihovo zdravlje.

Da bi se pozabavila ovim izazovima, metodologija urbanog planiranja zasnovana na euPOLIS rješenjima koji su inspirisani prirodom, nudi sinergiju pristupa koji je fokusiran na ljude /zdravlje sa značajnim ekološkim i ekonomskim prednostima.

Projekat euPOLIS ima za cilj da zamijeni ili kombinuje tradicionalne skupe mašinske sisteme napravljene u svrhu zaštite životne sredine sa prirodnim sistemima u cilju stvaranja otpornih urbanih ekosistema sa nižim troškovima životnog ciklusa, što bi direktno uticalo na jačanje javnog zdravlja i kvalitet života.Projekat se bavi kritičnim izazovima kao što su nizak kvalitet životne sredine, fragmentacija i nizak biodiverzitet na javnim mjestima i problemima sa resursima vode, uvođenjem struktuiranog pristupa kako bi se aktivirali skriveni resursi i usluge postojećih prirodnih i projektovanih urbanih sistema i regeneracija i rehabilitacija urbanih ekosistema.

Detaljni ciljevi euPOLIS-a su poboljšanjeurbane otpornosti primjenom odgovarajućih matrica urbanog planiranja i stvaranjem životnih inkluzivnih urbanih prostora. Proces zasnovan na sistematskom sprovođenju inovativnih participativnih alata sa posebnim osvrtom na pol, starost i invaliditet. Eksperti euPOLIS tima će identifikovati kritične izazove sa kojima se demo gradovi susreću, obezbijediće holistička rješenja a onda izmjeriti njihov pozitivan uticaj na kvalitet života građana: njihovo ukupno blagostanje, fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje.

Univerzitet u Atini NTUA koordinira projektom, a euPOLIS tim čine : Univerzitet u Varšavi – Institut za društvene studije (Poljska),Univerzitet u Beogradu –Građevinski fakultet (Srbija), Amphi International ApS (Danska), Evropski regionalni centar za ekohidrologiju poljske akademije nauka, Institut za vertikalnu poljoprivredu (Austrija), Geosistem Hellas S.A ( Grčka), Imperijal Koledž naučne tehnologije i medicine(Velika Britanija), Biopolus (Mađarska), RISASicherheitsanalysen (Njemačka), Resilience Guard (Švajcarska) CDP Worldwide Gmbh (Njemačka), EnPlus (Srbija), BioAssist (Grčka), Sentio Labs Monoprosopi (Grčka),Byspektrum (Danska), Mikser (Srbija) Plegma Labs (Grčka), Odjeljenje za građevinarstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine na Univerzitetu Los Andes (Kolumbija), Grad Beograd (Srbija), Grad Lođ (Poljska), Grad Pirej (Grčka), Opština Gladsaks (Danska), Grad Palermo (Italija), Grad Limasol (Kipar), Grad Trebinje ( Republika Srpska), Grad Bogota (Kolumbija), Fengxi New City (Kina).

Grad Trebinje je jedan od gradova “sljedbenika” u projektu euPOLIS. Grad će biti lokacija za izgradnju kapaciteta zaposlenih a i građana, kako bi dobro savladali metodologiju inovativnog prostornog i urbanog planiranja inspirisanog prirodnim rješenjima u cilju poboljšanja javnog zdravlja i kvaliteta života. Grad Trebinje bi tako novostečene prakse uvrstio u buduće projekte.

Grad Trebinje će biti pogodna lokacija za euPOLIS da pokaže prednosti svojih inovacija putem mentorstva i obuka.

Težnja projekta da redefiniše pojam savremenog evropskog grada ogleda se i u njegovom nazivu “euPOLIS”- prefiks “eu” na grčkom znači “dobro”, “zdravo”, “srećno” a istovremeno je i simbol vrijednosti Evropske Unije.