Grad Trebinje danas je zvanično dobio sertifikat ISO 9001:2015, kojim je potvrđeno da administrativna služba Grada koristi evropske standarde u svom radu.

Ivan Janićević, predstavnik sertifikacionog tijela “Management Systems Certification” iz Beograda uručio je sertifikat ISO 9001:2015 Luki Petroviću, gradonačelniku Trebinja. Ovaj sertifikat potvrđuje konkurentnost na globalnom tržištu, visok stepen i ujednačenost kvaliteta traženih usluga. Karakteriše ga i kontinuirano unaprijeđenje svih procesa i međunarodno je priznat.

Gradonačelnik Petrović istakao  je da Grad Trebinje ima definisane sve obrasce, proces rada, sve naloge, definisana sva Odjeljenja, uključujući i Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu, koja je takođe obuhvaćena standardizacijom.

 “Grad Trebinje će sa ovim sertifikatom biti mnogo ozbiljnija lokalna zajednica, ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire. Ovo je veoma važno za privlačenje investicija, jer će se znati da postoje procedure, da postoji mogućnost standardizovanih procesa, da je sve unaprijed definisano i prikazano na sajtu Grada Trebinja”, rekao je Petrović.

Grad Trebinje je proteklih godinu dana vrijedno radio na projektnoj implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom prama standardu ISO 9001. Po završenom poslu uslijedio je proces sertifikacije i ustanovljeno je da je Gradska uprava usaglasila svoj sistem sa zahtevima predmetnog standarda, da ga primenjuje, kao i da ima punu kompetenciju za njegovo dalje unapređenje.