Javna preduzeća i ustanove

CENTAR ZA INFORMISANjE 
Kralja Petra I Oslobodioca
Glas Trebinja, tel: 059 / 260-348
web: www.glastb.com, e-mail: glas@spinter.net
Radio Trebinje, tel: 059 / 260-248
e-mail: rttb@spinter.net

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Vuka Karadžića 5, tel: 059 / 270 – 810, 260 – 464, 260 – 201
e-mail: socrad@teol.net

VATROGASNA TERITORIJALNA JEDINICA TREBINjE
Vojvode Stepe Stepanovića 18
Tel: 059/ 223 –  886

USTANOVA ZA ODGOJ DJECE “NAŠA RADOST”
Svetosavska
Dječiji vrtić Bregovi, tel: 059/ 220 – 110
Objekat Police, tel: 059/ 223 – 193

ZDRAVSTVENA USTANOVA “APOTEKA TREBINjE”
Kralja Petra I Oslobodioca 12
Tel: 059/ 261 – 327

DOM ZDRAVLjA TREBINjE
Dr Levija 2, tel: 059/ 272 – 281, 261 – 351
e-mail: dztb@teol.net

DOM MLADIH
Nemanjina 13, tel: 059/ 225 – 531, 225 – 541

TURISTIČKA ORGANIZACIJA TREBINjA
Preobraženska,
Tel: 059/ 273 – 120, 273 – 121
e-mail: tourist_trebinje@yahoo.com

AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA
Nemanjina 13,  tel: 059/ 273 – 280, 273 – 281
www.msptb.org, e-mail: msptb@teol.net

EKOLOGIJA I BEZBJEDNOST
Stepe Stepanovića bb
tel: 059/ 225 – 476
E-mail: ekologija.bezbjednost@yahoo.com

TREBINjESPORT
Kralja Petra Oslobodioca, tel: 059/ 260 – 484, 261 – 114
Sportska dvorana Bregovi, tel: 059/ 224 – 701, 260 – 014
e-mail: trebinjesport@yahoo.com

KULTURNI CENTAR TREBINJE
Adresa: Trg palih boraca 1
Tel: 070 311 555
E-mail:kulturnicentartrebinje@gmail.com