Lokalni ekonomski razvoj

ЛЕВ | Локално економско вијеће

 

Циљ локалног економског вијећа је да искористи стручност и синергију заинтересованих актера како би се осмислила и провела стратегија за ЛЕР. Имајући то на уму, ЛЕВ типично укључују представнике јавног и приватног сектора, академске заједнице, невладиних организација, међународне донаторске заједнице, те просјечних грађана који имају интерес и/или улогу у економском развоју. У већини случајева, ЛЕВ се успостављају под покровитељством општинског начелника.

 

Сврха Вијећа за локални економски развој je da:

  • прикупља информације и податке ради одређивања референтне тачке унутар постојећих економских сектора, трендова, те учинка ради истраживања нових могућности,
  • прикупља улазне информације од грађана и актера у сфери ЛЕР-а,
  • користи те улазне информације за развој стратешког плана и управљачке структуре за ЛЕР која ће бити визионарска, али истовремено утемељена у стварности,
  • успоставља/оснажује професионалну јединицу за економски развој и професионално особље с циљем омогућавања проведбе стратегије, и
  • наставља да дорађује стратегију.

 

Способност ЛЕВ-а да креира визионарску, истовремено и практичну стратегијуза ЛЕР, у великој мјери зависи од његовог састава и управљчке структуре. Најчешће, помоћ при осмишљавању и стварању ЛЕВ-а пружа стручњак за ЛЕР (обично је то особа која ради у општини на тим пословима) или организација која ради за потребе општине на тим пословима (локална развојна агенција), а након тога та иста особа помаже при развоју одговарајуће управљачке структуре за ЛЕВ.

Пословна зона Волујац

Пословна зона Волујац (површине 85 ha), локација за изградњу привредних капацитета, одређена „Зонинг планом” прије 20 година – удаљена je 4 км од центра града на магистралном путу М20 – према Дубровнику са десне стране – Трафо станица 35/10 кВ – Урађена водоводна инфраструктура (промјер цијеви 100 мм, капацитет који не захтјева сложеније технолошке процесе) – Канализација се не може прикључити на градску мрежу треба тражити друго рјешење – Приступни пут до Волујца, дужине 1км je асвалтиран – Власништво земље: 55% државно и 45% приватно (могућа експропријација) – До сада се у зони налазе 5 предузећа – Удаљеност зоне од магистралног пута: 1км, од жељезнице: 7О km, од морске луке: 30 km, од зрачне луке: 45 km.

Пословни инкубатор

Основан је са циљем пружања помоћи предузетницима на начин да им на почетку покретања бизниса обезбједи квалитетан пословни простор са неопходном инфраструктуром по веома повољним условима. Услуге Пословног инкубатора (Пл) могу да користе све новоосноване фирме или физичка лица која намјеравају да покрену властити бизнис. Критеријум за пријем је квалитет пословне идеје и предузетника који треба да реализује пословну идеју. Инкубатор је смјештен у простору бивше касарне и има 21 канцеларију, укупне површине 570 м2, као и велику салу са комплетном пратећом опремом за одржавање семинара, радионица и сличних скупова, капацитета око 25 мјеста.

Odluka o kriterijuma za prijem u poslovni inkubator Trebinja

Odluka o uslovima korištenja poslovnog inkubatora Trebinje