Savez općina gradova FBiH, Savez opština i gradova RS i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD sproveli su analizu najboljih praksi među 21 ReLOaD partnerskom jedinicom lokalne samouprave iz oblasti:

  • Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta JLS i
  • Uključivanje građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou

Materijale možete preuzeti ovdje