Na sastanku održanom dana 10.6.2020. g., članovi Privrednog savjeta Grada Trebinja razmatrali su sedam tačaka dnevnog reda: Izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave Trebinja; Odluka o subvencionisanju zakupnine zakupcima poslovnih prostora koji su u ugovornom odnosu sa Gradom Trebinje, a čiji je rad zabranjen uslijed pandemije novog virusa korona; Program dodjele subvencija poslovnim subjektima čiji je rad zabranjen uslijed pandemije novog virusa korona.

Na sjednici je razmatran i Izvještaj o realizaciji Plana implementacije Strategije razvoja grada Trebinja 2018-2027 za 2019. godinu, kao i Plan implementacije Strategije razvoja grada Trebinja 2018-2027 za 2020. godinu te informacija o 32. sjednici Skupštine Grada.

U okviru dnevnog reda, usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice, a pod tačkom „razno“ razmatrana su ostala pitanja.