U periodu 08.07. – 10.07.2020. godine, u Trebinju je održana obuka za trenere – mentore budućih mladih preduzetnika.

Obuka je organizovana od strane Fondacije Helvetas Moja Budućnost, u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja, Područnom Privrednom komorom Trebinje i Gradom Trebinjem.

Cilj obuke je osposobiti buduće mentore da primjenjuju moderne i jednostavne alatke poslovne analize i da doprinesu svojim savjetima, pitanjima i pozitivnim stavovima uobličavanju poslovnih ideja u formi poslovnog plana i Canvas poslovnog modela. Dio obuke odnosi se i na tehnike pedagoškog i metodičkog rada, odnosno načina facilitacije i prenošenja znanja.

Kroz obuku su obrađene teme: “Uloga mentora u procjeni izvodljivosti poslovne ideje”, “Analiza poslovnog okruženja”, “Marketinško istraživanje tržišta za start-up”, “Dizajniranje poslovnog modela i poslovno planiranje” itd.

Nakon završene obuke, treneri-mentori će biti osposobljeni za primjenu stečenih znanja u: facilitaciji programa neformalne edukacije iz oblasti preduzetništva; uspostavljanju realnih procjena indivdualnih potreba budućih preduzetnika; prepoznavanju i klasifikaciji poslovnih rizika, njihovoj analizi i planiranju odgovora i davanje korisnih savjeta koji će obezbjediti samostalnost, kreativnost i inicijativnost klijenata uz izbjegavanje uspostavljanja odnosa zavisnosti na realciji mentor-klijent; efikasnoj komunikaciji i izvještavanju; primjeni alatki i tehnika mentorisanja i pedagoškog rada sa mladim preduzetnicima.

Obuku je vodio g-din Saša Petković, koji je osnivač i rukovidilac Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci i vanredni profesor iz oblasti preduzetničke ekonomije Univerziteta u Banjoj Luci.