U organizaciji Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja i  Fondacije Helvetas Moja Budućnost, u Trebinju je 27.09.2019. godine, održana radionica “Obukom do zapošljavanja”, koja je koncipirana kao forum za razmjenu dobrih praksi u obrazovanju odraslih.

Događaju su osim predstavnika “Agencije” i Helvetas-a, prisustvovali i predstavici Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Grada Trebinje, Centra srednjih škola Ttrebinje, Tehničke škole Trebinje, Zavod za zapošljavanje RS Filijala Trebinje, Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Srednje mješovite škole Tešanj, te Asocijacija Poduzetnika Hercegovine,

Zaključak radionice je, da su izazovi u sferi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih slični, razmjena dobrih praksi je potrebna i može biti od velike koristi, ali svaka zajednica mora pronaći vlastita rješenja, kroz međusektorsku saradnju.
Zaključci sa ovog događaja biće ugrađeni u projekte, kojima će “Moja budućnost” pružati podršku u Gradu Trebinju.

“Moja budućnost” je četverogodišnji projekat implementiran od strane švajcarskog Helvetas-a, a ima za cilj da u opštinama Čitluk i Konjic, kao i u Gradovima Trebinje i Široki Brijeg, unaprijedi poziciju nezaposlenih osoba na tržištu rada i kreira okruženje za olakšano investiranje preduzeća i dijaspore. Projekat je takođe fokusiran na stvaranje boljih uslova za formalno i neformalno obrazovanje za mlade, putem sticanja kompetencija relevantnih na tržištu rada, kao i kreiranja modela saradnje privatnog i javnog sektora usmjernih ka zapošljavanju mladih osoba.