Osnovan je sa ciljem pružanja pomoći preduzetnicima na način da im na početku pokretanja biznisa obezbjedi kvalitetan poslovni prostor sa neophodnom infrastrukturom po veoma povoljnim uslovima. Usluge Poslovnog inkubatora (Pl) mogu da koriste sve novoosnovane firme ili fizička lica koja namjeravaju da pokrenu vlastiti biznis. Kriterijum za prijem je kvalitet poslovne ideje i preduzetnika koji treba da realizuje poslovnu ideju. Inkubator je smješten u prostoru bivše kasarne i ima 21 kancelariju, ukupne površine 570 m2, kao i veliku salu sa kompletnom pratećom opremom za održavanje seminara, radionica i sličnih skupova, kapaciteta oko 25 mjesta.

Odluka o kriterijuma za prijem u poslovni inkubator Trebinja

Odluka o uslovima korištenja poslovnog inkubatora Trebinje