U Gradskoj upravi održan je tematski sastanak Privrednog savjeta na temu usaglašavanja upisne politike za školsku 2021/22. godinu u skladu sa potrebama tržišta rada, interesovanjima učenika i resursima vaspitno-obrazovnih ustanova.

U proces definisanja upisne politike uključene su srednje škole sa područja našeg grada, privredni subjekti, Gradska uprava, Privredna komora i Zavod za zapošljavanje Filijala Trebinje.

Na sastanku su između ostalih razmatrane mogućnosti i načini unapređenja sistema obrazovanja u gradu Trebinju i to kroz unapređenje odvijanja praktične nastave, jačanja stručnog kadra u školama, motivisanja učenika da pohađaju srednje stručne škole, te mogućnosti unapređenja obrazovanja odraslih radi njegove veće efikasnosti.

Jedno od pitanja koje je sagledano je i način poboljšanja komunikacije sa predstavnicima privrede, kako bi se sgledale realne potrebe njenih sektora.