Razvojne agencije Trebinja i Banjaluke potpisale su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Prethodno su na zajedničkom radnom sastanku prezentovana iskustva i dobre prakse u radu dvije agencije, prvenstveno u izradi i implementaciji razvojnih projekata iz oblasti preduzetništva, turizma i poljoprivrede.

Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja Dražen Bošković ističe da je službena verifikacija saradnje razvojnih agencija u prvom redu usmjerena na upoznavanje sa potencijalima a potom i prepoznavanje razvojnih prioriteta dva grada.

„U nastavku bi trebalo da slijedi izrada konkretnih projekata i apliciranje – kako prema javnim izvorima finansiranja, tako i prema međunarodnim donatorima“, rekao je Bošković.

Drugi cilj ovog sporazuma, dodao je on, jeste unapređenje rada dvije organizacije – kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.

Mario Milanović, direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka, istakao je da će sporazum omogućiti da i trebinjska razvojna agencija preko njih bude članica TERIS grupacije, koja okuplja najveće razvojne agencije regiona iz četiri zemlje – Slovenije, Hrvatske, Srbije i BiH.

To konkretno znači, dodao je on, da će Trebinje ubuduće moći da bira projekte koje smatra strateški značajnim za razvoj grada, a ne, kao do sada, da oportunistički prihvata ono što se nudi javnim pozivom.

„Kroz TERIS imamo priliku da kažemo za koje smo oblasti zainteresovani, pri čemu sve ove agencije TERIS grupacije svojim lobiranjem pomažu da dođemo od potrebnih sredstava“, pojasnio je Milanović.

Šansa da Trebinje bira razvojne projekte koji su u skladu sa potencijama i interesima grada – veliki je korak naprijed koji se postiže ovim sporazumom, smatra i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, dodajući da je Trebinje u prvom redu zainteresovano za projekte iz oblasti turizma, poljoprivrede i preduzetništva.

„Takođe, učešće na pozivima podrazumijeva da morate da imate i predfinansiranje, koje često nije malo. Zato smo u Trebinju nastupali zajednički sa našom agencijom, a sada sa Gradom Banjalukom to je zasigurno korak dalje, u smislu da ćemo moći da apliciramo i na projekte veće finansijske vrijednosti“, istakao je Ćurić.

On je dodao da će jedna od tema današnjeg sastanka biti i garantni fond, koji banjalučka razvojna agencija već ima a o čijem osnivanju i Trebinje razmišlja, posebno u vrijeme krize poslovanja zbog pandemije, kada je mnogim privrednicima neophodno da podršku traže u kreditnom zaduženju, a kreditori za ustupljeni novac traže garancije.

Nakon radnog sastanka planiran je i zajednički obilazak lokaliteta koji predstavljaju potencijal za unapređenje turističke ponude Trebinja, a sve u cilju prepoznavanja prilika za konkretnu saradnju dvije agencije, kroz izradu i implementaciju razvojnih projekata.