U Trebinju je danas završena trodnevna obuka u oblasti pripreme i sprovođenja projekata za predstavnike lokalnih zajednica iz Trebinja i Nevesinja koju je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa gradskom Razvojnom agencijom.

Viši stručni saradnik u Razvojnoj agenciji Srpske Marko Kakuća rekao je novinarima da se očekuje da nakon obuke timovi iz ove dvije lokalne samouprave budu osposobljeni za identifikovanje i pripremu razvojnu projekata prema metodologiji koju zahtijeva najveći broj međunarodnih, ali i sve veći broj lokalnih institucija.

On je istakao da se ova obuka realizuje već šestu godinu, te je do sada održano 18 ciklusa koje je pohađalo 330 učesnika iz 45 jedinica lokalne samouprave.

„Više od 100 institucija je učestvovalo“, dodao je Kakuća.

Direktor Razvojne agencije grada Trebinja Dražen Bošković rekao je novinarima da je u obuci učestvovalo 25 učesnika iz Trebinja, odjeljenja Gradske uprave i javnih ustanova, kao i Nevesinja.

„Učesnici su imali priliku da detaljno razrade ideje koje su identifikovali u okviru svojih radnih kolektiva. Sigurno je da ćemo po završetku obuke imati tri-četiri projektne ideje koje će biti spremne da se sa njima aplicira prema različitim izvorima finansiranja. To je veoma bitno za unapređenje rada tih ustanova, odnosno kolektiva koji su učestvovali u obuci“, naveo je Bošković.

Logoped u dječijem vrtiću Svetlana Bokun, koja je jedan od učesnika obuke, rekla je novinarima da će stečeno iskustvo biti od koristi.

„Neki naš cilj jeste proširenje kapaciteta vrtića, zato što već imamo veliki broj djece koja su na čekanju, kao i uređenje, opremanje dvorišta“, navela je ona.